Det går en vålnad genom klimatdebatten

Och den skrämmer slag på de mest renläriga i ekonomkåren. “Hu” säger de, “hur skall det gå om man har flera mål?” - “Det skall väl räcka med ett emissionsmål! - Det är ju växthusgaserna man skall minska. Inte behöver man väl också mål för effektivisering och förnybar energi?” För i dessa ekonomers värld agerar alla människor ekonomiskt rationellt och agerar samfällt för allas bästa.

Men människor har en envis förmåga att agera kortsiktigt och inom de ramar de behärskar. Tyvärr (eller lyckligtvis?)! Om samhället ställer upp flera mål har vi större möjlighet att flera av oss agerar med de resurser vi har och känner oss bekväma med. “Hu” säger de igen. “Då kan dessa mål råka i konflikt med varandra!” Ja kanske, men var inte oroliga, vi kommer att hinna korrigera både mål och handlingar. Och ytterst är det väl så att det är bättre att göra för mycket än för litet när det gäller klimatproblemen?

Hans Nilsson och Anders Wijkman noterar att redan Shakespeare lät sina rollfigurer berätta om att livet kunde vara mera komplicerat än vi vanligtvis vill tro. Shakespeare visste en hel del om både vålnader och om människor. Frågan är om han också förutsåg den neoklassiska nationalekonomin?  wink

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv