Det gröna möjlighetsfönstret för effektivisering

—tycks ha öppnats. FNs miljöprogram (UNEP) har lanserat en global “New Deal” för att skapa nya jobb i nya gröna industrier, precis som de aviserat i sina tidigare studier tillsammans med ILO. Men de är inte ensamma. Det är en hel rad av aktörer som ser möjligheten att placera pengar i sådant som är säkrare än amerikanska presentförpackade bolån. General Electric och Goldman Sachs hör till dem.

Men den mest överraskande är kanske ändå Deutsche Bank. De hade fingrarna långt nere i syltburken med de amerikanska lånen men är snabbt upp på banan med en rapport och strategi där de kopplar ihop klimat och energisäkerhet som ett sätt att satsa säkert när energipriserna åker jojo. De formulerar också strategier för energisatsningar där de kopplar ihop dem med olika finansiella instrument. Intressant - och man kan bara ana att publiceringen av dessa tankar också avslöjar maktförskjutningar inom bankvärlden.

Möjlighetsfönstret öppnas och släpper in nya vindar!

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv