Det hänger också på vem som säger det

“The medium is the message” sade McLuhan och det gäller inte minst för energieffektiviseringen. Det handlar inte så mycket om vad som sägs utan vem som säger det. Och McKinsey är en tung budbärare av effektiviseringsbudskapet. Samhällets toppar lyssnar om buskapet kommer från någon som verkar trovärdig. Eller som några säger “från någon som har slips och en snygg kostym”. Men det är bra! Och låt oss andra ta “credit” för att ha utarbetat underlaget.

Det senaste McKinsey-budskapet är att USA kan spara 23% av energianvändningen till 2020 genom att investera 520 miljarder USD och därmed spara 1200 miljarder. Men det tunga budskapet i denna rapport är att det, med McKinseys egna ord, fordrar en “holistisk ansats”, d.v.s. att det fordrar samordnade insatser med flera olika instrument för att nå resultatet (se deras avsnitt 5). Samma budskap gav IEA i sin Creating Markets for Energy Technologies för drygt 5 år sedan.

McKinsey har också noterat s.k. “non-energy benefits” och “job creation” i denna rapport. ACEEE och LBNL har hävdat potentialer av samma storleksordning och effekterna både vad gäller produktivitet, hälsa och sysselsättning. De numera välkända utbudskurvorna som McKinsey publicerar och som visar att det finns åtgärder med negativa kostnader är en uppfräschning av dem som Clark Gellings och Amory Lovins publicerade (se bild nedan) i Scientific American redan 1990.

Nu har företaget också upptäckt teknikupphandlingarna! Visserligen i den märkliga formen som kallas “filantropiska” och som i några fall är ganska dubiösa. Ett tips till dem är att studera de svenska upphandlingarna i stället. Eller stifta bekantskap med de internationella upphandlingar som IEA:s DSM-program har gjort.

Även om vi som varit i branschen länge kan himla med ögonen och säga något syrligt så är det bra, mycket bra, att budskapet fångas upp och transmitteras av en starkare sändare!

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv