Det kallas marknadsekonomi

Bostadsministern skall enligt förljudande ha sagt att kommunerna genom att ställa högre krav än byggnormerna “...jagar kilowattimmar på fel ställen” och “..att det inte räddar några isbjörnar på Grönland.” Det är oerhört lockande att efter sådana uttalanden doppa pennan i sarkasmens bläck, men låt det räcka med rubriken.

Byggnormernas roll är att säkerställa en miniminivå så att man tar bort (figur 1 nedan) dåliga produkter (byggnader) från marknaden. Kunderna skall kunna känna sig säkra på att de inte bor i kåkar som är så energislösande så att de blir ruinerade av värme- och elräkningar i framtiden. Det är till detta man använder standarder (figur 2 nedan).

Vill man därutöver se till att marknaden förändras och produkterna förbättras måste man ställa krav. Det kan man göra genom att i upphandlingar öka volymen av produkter som är bra och genom att ställa krav så att produkterna blir “superbra”. Det kan man göra med grön upphandling och med teknikupphandling (se figurer). Genom dessa ökade volymer lockar man fram innovationer som ger lägre (bygg-)kostnader.

Genom bland annat kommunernas krav på byggnaders prestanda kan eventuellt ökade kostnader för produktionen betalas med minskade energikostnader för dem som kommer att bo i husen. Det är inget konstigt med att ställa sådana krav. Det är bara gammaldags marknadsekonomi.

Bostadsministern vill emellertid se vetenskapliga dokumentation. Till att börja med skall han inte leta i den utredning som han själv tillsatt för den brister totalt i vetenskaplighet. Av den framgår emellertid att man INTE är intresserad av totalkostnaden för de boende utan enbart investeringen. Låga investeringar med åtföljande högre energianvändning och driftkostander är (för att låna bostadsminsiterna egen bild) inte bra för isbjörnana.

image
FIGUR 1:Funktioner för marknadsomställning
———————-
image
FIGUR 2: Metoder för marknadsomställning

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv