Det kan vara som en intensitet också

Det svenska målet för effektivisering är (som bekant) en misslyckad hybrid. Man tog EUs 20% som avsåg en absolut minsking och gjorde om det till ett relativ mål - energiintensitet. Därigenom kunde man uppnå målet utan att genomföra några av de lönsamma åtgärder som EU avsåg. EU ville “göra mer med mindre”, men det svenska resultatet blir snarare att göra av med mer och åstadkomma mindre.

Naturligtvis kan man uttrycka energisparandet även i relativa termer, alltså som en förändrad energiintensitet om man bara kommer ihåg att sätta dit en högre siffra. Med de siffror man använde vid den tidpunkt då målet sattes borde det snarare vara av storleksordningen 40% förbättra energiintensitet för att vara i nivå med övriga Europa.

Nu vill “Bryssel” veta vad vi tycker om hur målen skall sättas efter 2020 och har därför en konsultation öppen till 28 April och där vem som helst kan yttra sig. Och naturligtvis kan målet vara “som en intensitet också. Bara man tar rätt siffra. Och bara man kommer ihåg att syftet är att dra nytta av den lönsamma potential som finns.

Den potentialen är STOR, men den blir inte verklighet bara för att man tror att den utnyttjas med automatik vilket är ett vanligt påstående från industrins egna byråkrater. De personer som är verksamma “på golvet” i industrin vet ofta att man kan göra mer - med mindre!

 

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv