Det märks inte tillräckligt!

EU:s märkningssystem för apparater har kört fast. Systemet med de olika effektivitetsklasserna A-G konstruerades utan tanke på att apparater kunde utvecklas och bli effektivare. Systemet var som man säger “slutet” (closed). Så för några apparater har man tvingats införa superklasserna A+ och A++. Men vi kan ju inte hålla på så i längden.

Frågan har diskuterats i det oändliga och alternativ har presenterats med öppna system som kan utvidgas i takt med teknikutvecklingen. Men EU-parlamentet (som annars är ett progressivt organ) ville behålla det slutna systemet. Argumenten var av typ att man skall inte förvirra konsumenterna.

Nu har emellertid EU-kommissionen gjort en marknadsundersökning med 8000 deltagare och den visar att konsumenterna föredrar det öppna systemet och inte har några besvär med att förstå det!

Frågan är om detta kan lösa knuten eller försvåra den? Situationen påminner lite om den när man i ett företag börjar diskutera logotyper. Mycket känslor och bestämda (orubbliga) uppfattningar. Under tiden lämnas just konsumenterna i sticket ifråga om redskap för att välja det som är effektivare. Det märks snart att det inte märks!

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv