Det osynliga kraftpaketet

The invisible powerhouse är ett av IEAs omdömen om energieffektvisering utöver att de kallar effektvisering för “det första bränslet” eller när de pekar på alla de positiva mervärden som finns (multiple benefits). Om ni vill ha en snabbkurs i hur IEA resonerar så kolla presentationerna de gjorde vid eceee seminarium i Bryssel helt nyligen.

Chansen finns att ni med den kollen sparar något hundratal Euro på att inte behöva köpa deras rapporter men det kan också gå åt andra hållet att ni blir så nyfikna att ni till vrje pris vill ha dem. I båda fallen kommer ni att upptäcka att eceee är en väldigt nyttig källa till kunskap och då kanske ni vill bli medlemmar!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv