Det osynliga kraftpaketet

The invisible powerhouse är ett av IEAs omdömen om energieffektvisering utöver att de kallar effektvisering för “det första bränslet” eller när de pekar på alla de positiva mervärden som finns (multiple benefits). Om ni vill ha en snabbkurs i hur IEA resonerar så kolla presentationerna de gjorde vid eceee seminarium i Bryssel helt nyligen.

Chansen finns att ni med den kollen sparar något hundratal Euro på att inte behöva köpa deras rapporter men det kan också gå åt andra hållet att ni blir så nyfikna att ni till vrje pris vill ha dem. I båda fallen kommer ni att upptäcka att eceee är en väldigt nyttig källa till kunskap och då kanske ni vill bli medlemmar!

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv