Det räcker inte med att säga effektivisering.

Man måste göra det också. Regeringen har ju nyligen presenterat en effektiviseringsplan för EU men som inte innehåller någon handling utan bara är en förhoppningsfull räkneövning. Man säger “effektivisering” men man gör det inte.

Man blir därför gladare av att se en rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt som visar på att det går MEN fordrar arbete också. Man har femton förslag till åtgärder, som verkar väl övervägda. Något att göra själv och något som staten kan bidra med:

Förslagen till åtgärder inom samhällsbyggnadssektorn är att:
1. Lägga mer fokus på effektivisering i driftskedet, dvs. att först genomföra de
åtgärder som har mycket kort återbetalningstid
2. Öka energikompetensen i hela samhällsbyggnadssektorn genom olika
utbildningsinsatser
3. Fastighetsägare bör använda den s.k. totalprojektmetoden för att beräkna
lönsamhet i effektiviseringsprojekt
4. Använda teknikupphandling för att ta fram nya koncept för hållbar renovering
5. Öka den finansiella sektorns kunskap om energieffektiva byggnader
6. Förbättra erfarenhetsåterföringen mellan projekt och mellan aktörer
7. Utbilda beställarna och de boende så att de efterfrågar energieffektiva bostäder.
Förslagen till statliga åtgärder är att:
8. Skapa ekonomiska incitament genom att koppla fastighetsavgiften till
energianvändningen så att en energieffektiv byggnad får en lägre avgift
9. Öka avsättningarna för underhåll genom lagkrav, skatteavdrag och ändrade
hyressättningsregler
10. Återinrätta ett statligt byggforskningsprogram
11. Slå fast en hierarki för byggnadsrelaterade politiska mål för att minska
osäkerheten kring tillämpningen av byggreglerna
12. Förbättra energistatistiken, energideklarationerna och uppföljningen av
energikraven
13. Införa krav på individuell energimätning där det är kostnadseffektivt samt ta bort
eller kraftigt begränsa andelen fasta avgifter på energi
14. Uppmuntra samordning av kommunala energikrav för att minska de
merkostnader som olika energikrav resulterar i
15. Låta energikostnaderna spegla energieffektiviseringsmålens vikt

Dessa krav ligger väl i harmoni med de åtta punkter som SNF, FSE och EEF framförde tidigare i år. Inte minst vad gäller energideklarationerna. Mera överraskande är punkten 10 om att återinrätta byggforskningsprogrammet. Men det har hävdats på denna sida tidigare!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv