Det räcker - och blir över

Kan världen klara sina energibehov med enbart förnybar energi? Ja säger några och nej säger andra. En som säger tydligt ja och menar att det t.o.m. räcker med enbart vatten, vind och sol är Mark Z. Jacobson i en artikel i Scientific Americans senaste nummer, (se figur 1 nedan). Han skisserar en omfattande utbyggnad redan till 2030, men noterar också att starka intressen verkar emot.

Skulle man sedan lägga till bioenergi på tillgångssidan kan man studera en rapport från SLU om den globala potentialen, (se figur 2 nedan). Och svaret tycks bli - JA, det räcker och blir över!

Och då har vi ändå inte räknat in effektiviseringen ännu, (se figur 3 nedan).
——————————————-

PS. Mark Jacobson är ett rött skynke för dem som föredrar kärnkraft och en omfattande diatrib finns därför, men argumenten verkar inte vara avgörande på något sätt. De utgår huvudsakligen från kostnader och tillgänglighet, men bortser helt från marknadens läreffekter och utveckling av nätfunktioner. Å andra sidan har Jacobson använt denna kunskap implicit.

image
Figur 1: Möjlig utveckling för vatten-, vind- och solkraft. Källa: Scientific American nov 2009.
———————————
image
Figur 2: Möjligt utnyttjande av bioenergi. Källa. SLU Global Potential of Sustainable Biomass for Energy.
————————————
image
Figur 3: Andel av koldioxidminskningen 2030 från respektive ?källa?. IEA WEO 2009, Excerpt.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv