Varav hjärtat är fullt

Energiministern har hållit ett anförande inför en USA delegation och förklarat sittande och kommande (!) regerings politik. Man skall väl inte övertolka den här sortens anförande eftersom de mest är avsedda som artighetsutbyten men ändå....

...är det inte effektivisering och förnybar energi som är nyckeln till ett uthålligt system?
...är effektivisering och ökat fjärrvärmeutnyttjande bara “.... politically important tools” eller skulle de kunna vara “...important tools in a policy…”?
Oljekommissionen lade ju trots allt fast att strategin börjar med effektivisering.
Eller är denna sida överdrivet misstänksam mot Miljödeprtementet (och dess chef) när det gäller deras insikter och vilja att driva effektivseringsarbetet?

Svaret kanske kommer inom kort när man har att ta ställning till Boverkets bemyndigande för energideklarationerna.

Och beträffande nästa regerings uppgifter? Så här sades det: “I believe you know that Sweden has a general election in just a few weeks. After the election, the next government will start turning the suggestions from the Commission on Oil Independence into political action.”

Det får vi hoppas oavsett vilken regering det är, men den sittande regeringens miljödepartement har sannerligen inte visat någon större vilja i det avseendet!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv