Det saknas bara några tiotals TWh

Jobbet med att överföra EUs effektviseringsdirektiv till svenska förhållanden har påbörjats. Bedömningen är att vi med 20% lägre energianvändning år 2020 skulle klara allt det vi gör idag med mindre energianvändning och därmed få pengar över i våra plånböcker. Omsatt till svenska förhållanden skulle vi klara oss gott och vara gladare med en årlig användningsnivå som är åtminstone 70 TWh mindre.

Energimyndigheten brottas med direktivets artikel 7 eftersom man inte vill låta energiföretagen bli ansvariga för att med vita certifikat ta en del av ansvaret och omforma sig till energinyttoföretag. Arbetet är ganska snårigt eftersom artikel 7 syftar till att se till att sparåtgärder blir varaktiga och inte tillfälliga. Därför har man formuleringar om kumulativa åtgärder som förleder tanken när de för Sveriges del formuleras som ett beting på storleksordningen 100 TWh. Det är den totala energimängden under en 7-årsperiod och skall inte förväxlas med den årliga användningsnivån.

Betinget 100 TWh motsvarar en minskning av den årliga nivån med 15-20 TWh. Så vi väntar med spänning på hur de övriga artiklarna i direktivet skall behandlas eftersom de måste fylla upp resten upp till åtminstone 70 TWh.

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv