Det saknas bara några tiotals TWh

Jobbet med att överföra EUs effektviseringsdirektiv till svenska förhållanden har påbörjats. Bedömningen är att vi med 20% lägre energianvändning år 2020 skulle klara allt det vi gör idag med mindre energianvändning och därmed få pengar över i våra plånböcker. Omsatt till svenska förhållanden skulle vi klara oss gott och vara gladare med en årlig användningsnivå som är åtminstone 70 TWh mindre.

Energimyndigheten brottas med direktivets artikel 7 eftersom man inte vill låta energiföretagen bli ansvariga för att med vita certifikat ta en del av ansvaret och omforma sig till energinyttoföretag. Arbetet är ganska snårigt eftersom artikel 7 syftar till att se till att sparåtgärder blir varaktiga och inte tillfälliga. Därför har man formuleringar om kumulativa åtgärder som förleder tanken när de för Sveriges del formuleras som ett beting på storleksordningen 100 TWh. Det är den totala energimängden under en 7-årsperiod och skall inte förväxlas med den årliga användningsnivån.

Betinget 100 TWh motsvarar en minskning av den årliga nivån med 15-20 TWh. Så vi väntar med spänning på hur de övriga artiklarna i direktivet skall behandlas eftersom de måste fylla upp resten upp till åtminstone 70 TWh.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv