Det skall passa att anpassa (sig)

Det finns en hel del mindre välgrundade förhoppningar om hur ett elpris anpassat till produktionsförhållandena skall komma kunderna och energisystemet till gagn. En av de bisarra förhoppningarna gäller att man skall tvätta och diska på nätterna. En av mina bekanta är energiexpert och heltidsarbetande tvåbarnsmamma gift med en dito heltidsarbetande man. Båda pendlar några mil i vardera riktningen från hemmet för sina jobb. Ett av hennes uttryck i frågan om hur hon skall kunna utnyttja lågprisperioderna är kort och lyder: “Don’t touch my washing-machine!”. Hennes ansiktsuttryck säger att man skall vara mycket modig för att ens försöka.

En studie från ACEEE har följt upp ett antal storskaliga försök med kundrespons i USA, Storbritannien och Irland. Resultatet bör dämpa en del av den överdrivna entusiasmen när det gäller prisrespons, men också ge ett antal viktiga ledtrådar till hur man skall lyckas. Den viktigaste är att prissignalen i sig själv är otillräcklig men kan vara värdefull om den följs av andra åtgärder så att det uppstår en lärsituation som formar en ny vana.

Man identifierade också en grupp kunder som gjorde STORA besparingar (upp till 25%) och som man kallade “cybernetically sensitive”. Denna upptäckt indikerar att man kan utforma instrument som ökar känslighet och respons. Så en förbättrad prisbild med förbättrad mätning kan ge resultat men det skall inte tas för givet.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv