Din roll på framtidens energimarknad!

Kan vara något helt annat än det som vi fått lära oss från barnsben det vill säga antingen en som köper vad som erbjuds (och morrar i tysthet) eller en som säljer till dem som betalar och inte ställer till onödiga problem.

De tekniska möjligheterna att anpassa (=minska) sin användning har förbättrats markant även om den inte utnyttjas av kunderna i den utsträckning som vore ekonomiskt motiverat. Likadant gäller möjligheterna att själv svara för den energitillförsel man vill ha genom småskalig lokal omvandling. Även här finns möjligheter till radikal ökning och modernare styrning, övervakning och inte minst samverkan i till exempel kooperativ. Vart kan det hela ta vägen?

Ett sätt att skåda in i framtiden är att hänga med på nästa IEA DSM Webinarium den 22 juni kl 15.

Peer-to-peer energy trading using blockchains

22 Jun 2017 @ 15:00 CEST
David Shipworth (UCL Energy Institute)

Rapid penetration of distributed generation technologies, combined with grid constraints, and disillusionment with non-consumer centric business models, is leading many to explore radically different configurations of the energy system. One such model, ‘transactive energy’, focuses on peer-to-peer energy trading with the role of the energy company replaced with a trustless transaction layer based on distributed ledger (blockchain) technologies. The proponents of transactive energy argue that it provides social, environmental, economic, and energy systems benefits.
This lecture will provide a broad introduction to the field, before discussing the opportunities and limitations of this approach within the energy transition.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv