Din roll på framtidens energimarknad!

Kan vara något helt annat än det som vi fått lära oss från barnsben det vill säga antingen en som köper vad som erbjuds (och morrar i tysthet) eller en som säljer till dem som betalar och inte ställer till onödiga problem.

De tekniska möjligheterna att anpassa (=minska) sin användning har förbättrats markant även om den inte utnyttjas av kunderna i den utsträckning som vore ekonomiskt motiverat. Likadant gäller möjligheterna att själv svara för den energitillförsel man vill ha genom småskalig lokal omvandling. Även här finns möjligheter till radikal ökning och modernare styrning, övervakning och inte minst samverkan i till exempel kooperativ. Vart kan det hela ta vägen?

Ett sätt att skåda in i framtiden är att hänga med på nästa IEA DSM Webinarium den 22 juni kl 15.

Peer-to-peer energy trading using blockchains

22 Jun 2017 @ 15:00 CEST
David Shipworth (UCL Energy Institute)

Rapid penetration of distributed generation technologies, combined with grid constraints, and disillusionment with non-consumer centric business models, is leading many to explore radically different configurations of the energy system. One such model, ‘transactive energy’, focuses on peer-to-peer energy trading with the role of the energy company replaced with a trustless transaction layer based on distributed ledger (blockchain) technologies. The proponents of transactive energy argue that it provides social, environmental, economic, and energy systems benefits.
This lecture will provide a broad introduction to the field, before discussing the opportunities and limitations of this approach within the energy transition.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv