Direkt energi-demokrati i EU!

Energidirektoratet har tagit ett intressant initiativ till direkt demokrati i energifrågorna i anslutning till den nya grönboken om energistrategi . Du har chansen att besvara ett antal frågor, men också att lämna egna synpunkter. Frågeformuläret är på engelska men grönboken kan Du ladda ned på svenska. Och det är gott om tid med svaret, ända till den 24 september.

Processen ser ut så här (punkt 1-2 är klara och vi är inne på 3-4):
image

Ordet för morgondagen måste vara RE-

För några år sedan sade EU om energieffektvisering att vi måste grundligt “tänka om” när det gäller energieffektvisering och göra den åtgärden till högsta prioritet (fundamentally rethinking energy efficiency). Sedan har det inte blivit särskilt mycket verkstad - tyvärr!

Men behovet av omtänkande (rethinking) blir alltmer akut. The Guardian skriver med utgångspunkt om hur elektronikskrot hamnar i Afrikas fattigaste länder som sopor att “Reduce, reuse, reboot: why electronic recycling must up its game”. Och sätter därmed fingret på en öm punkt, det fullständigt ohållbara i att vi producerar och slänger på det sätt vi gör. Sedan överlåter vi åt andra (fattigare) och åt framtiden att ta hand om “skiten”!  angry

Låt oss gå hem och göra OM och göra rätt! RE-do!

Läs mer

Månadsindelade arkiv