Dirty business!

Något tyder på att diskussionerna om Europas energiunion kommer att bli smutsiga. Och att bland annat förnybara bränslen kommer i skottgluggen samt att (möjligheter till) ökad fossilanvändning kommer att premieras.

Det som spökar är pÃ¥stÃ¥endena om att vi i kraftsystemet behöver reservkapacitet sÃ¥ att det inte blir mörkt och kallt därför att solen inte skiner eller därför att det blir vindstilla i stora geografiska omrÃ¥den samtidigt. Därför hävdar man pÃ¥ vissa hÃ¥ll att man behöver Ã¥tminstone reserv i form av kolkraftverk. Därför, säger de, behövs en “kapacitetsmekanism” och därför mÃ¥ste man minska det, enligt deras mening, onödiga och konkurrenssnedvridande stödet till förnybar energi.

Det lÃ¥ter bestickande och argumentationen kommer i stor utsträckning frÃ¥n företag som förlorat mycket i värde pÃ¥ att elpriserna sjunkit i kölvattnet av ökad andel förnybar energi. Företag som ocksÃ¥ brukar framställa Ã¥tgärder för ökad effektvisering, genom till exempel “vita certifikat”, som marknadsfrämmande.

Det har läckt ett första dokument om Unionens inriktning och där finns en “kardinalmening” om att kapacitetsmekanismer bara skall finnas om den regionala överföringskapaciteten är otillräcklig. Capacity mechanisms should only be developed to address security of supply if a regional system adequacy assessment points to such a need. Men eftersom sÃ¥dana mekanismer införts i Storbritannien Ã¥terstÃ¥r frÃ¥gor om hur kardinalmeningen skall tolkas.

Det kommer att bli en smutsig fight!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv