Distributed Generation

“Småskalig energiproduktion”, “hemkörd el”, eller vad det kan heta på svenska, finns på många önskelistor och av olika skäl. För att följa vad som händer kan man söka sig till flera olika publikationer både de kommersiella, de akademiska och de intressentbaserade. WADE som är en global sammanslutning för decentralised generation (kärt barn har flera namn) publicerar också intressanta rapporter, t.ex. om potentialer och konsekvenser.

Där kan man finna intressant statistik som ger en känsla för t.ex. avbrottsproblemens omfattning.
image

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv