Våra tak - döda utrymmen som blir en tillgång?

I USA har de stora varuhusen i köpcentran som ligger utspridda längs motorvägarna börjat använda sina tak till solcellsinstallationer. De sägs ha tagit intryck av den tyska utvecklingen på samma område och att de dessutom överväger att använda taken för vindkraftaggregat och/eller måla dem vita för att reflektera i stället för absorbera solvärme.

I London vill den nyvalde borgmästaren använda taken till trädgårdar för att regnvatten inte skall leda till översvämningar.

Uppenbart att det finns intressanta lösningar beroende på de klimatförutsättningar man har. Och hur kan vi använda svenska tak - som snölager för fjärrkyla?

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv