Downtown Lobby

Den Brittiska serien Downton Abbey tycks ha fått sin efterföljare men nu som reality-serie när det gäller striden om energipolitiken och särskilt skiffergasen som ju prisats av den nye miljöministern. Kommitten för klimatfrågor med sin nye ordförande sågar hela idén och skriver att det både äventyrar Storbritanniens klimatåtaganden och bygger på falska förhoppningar om lågt framtida gaspris.

IEA har kanske i någon mån närt den nye ministerns förhoppningar genom att skriva om gasen som en bro till framtida lösningar men också själv varnat för att brofästena är rangliga.

Sista ordet är med säkerhet inte sagt. Följ därför dramatiken i Downtown Lobby!

To be continued.

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv