Du har tre veckor på dig - sedan kostar det 100 Euro mer

Den 3-8 juni ordnar eceee sin vartannatårliga “summer study” där front-kunnandet i Europa samlas under några dagar för att berätta för varandra det senaste om effektivare energianvändning. Genom att anmäla sig före den 8 februari får man rabatt. Det vore slöseri att inte utnyttja den. (Är (eller blir) man medlem så får man ytterligare rabatt med 100 Euro). För egen del räckte rabatten att betala även resan!

Det enda slöseri som vore värre skulle vara att inte vara med om detta tillfälle att förkovra sig och sin personal och att knyta nya kontakter som skapar nya idéer och nya affärer. I år firar man 20-årsjubileum:

This is the only place where you can find energy efficiency people from all the different worlds (industry, consultancies, universities, etc.) and fields (engineering, social sciences, economy, finance, lobbying, etc.). And the organisation of the conference makes it the best place for real exchanges between everybody. When you come back home after the conference, you get enough new ideas to work on for the two years before the next one!”

 

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv