Du tronar på minnen från fornstora dar

“Jag vet att Du är och Du blir vad du var” heter det i nationalsången och visst är det så. Vi svenskar ändrar oss inte i första taget. En gammal arbetskamrat, Niels Moe, Dansk och skarp iakttagare sade att ett av de utmärkade dragen i svensk politik och förvaltning var just oföränderligheten. “Ni utreder grundligt och länge och sedan tar ni ett beslut som ni inte ändrar på.” Vi tronar på minnet så att säga.

Nu får vi världens chans att vara med på en riktigt kraftfull industri- och näringsutveckling genom det tyska beslutet att avveckla kärnkraften. Den kommer att innebära storsatsningar och där vi också har ett eget stort behov, nämligen effektivisering, storrenovering av byggnadsbeståndet, smarta nät mm. bl.a. med hjälp av vita certifikat sägs det i uppräkningen av åtgärder. Svensk Industri kan delta för att både leverera och lära. Det är miljarder Euros som dirigeras till effektivisering och förnybar energi bl.a. för tillämpning i stadsmiljöer. Det tyska facket (IG Metall) hälsar omställningen som just en möjlighet för nya jobb och ny industri.

Den här chansen kommer bara en gång. Men för oss svenskar, som inte gillar nya utmaningar utan hellre blir kvar i forntiden, för oss är det bättre att det är och blir vad det var. Då kan vi ägna oss åt “Export av svensk kärnkraftsel (som) kan .... vara mycket effektiv global miljöpolitik”, som DN helt genomsvenskt fått till det i sin kommentar. Utan att närmare fundera över vad ny kärnkraft kostar eller var avfallet skall ta vägen eller hur man skall hålla igång anläggningarna.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv