Earth hour - och se’n då?

Politikerna gömmer sig bakom earth hour och släcker belysningen under en timme för att ta billiga poäng i stället för att ta verkliga beslut om effektivisering, säger Magnus Frantzell, VD i Belysningsbranschen, i en debattartikel. Och visst verkar det som om earth hour besannar Jan Fridegårds gamla utsaga att om man ger en krona till en tiggare så känner man sig ädel för tio.

Earth hour var tänkt som en tankeställare och visst ser det vackert ut att nedsläckningen rullar runt jorden från Sydney via Beijing och Paris för att till sist komma till USA, men det förblir verkningslöst om de andra 8759 timmarna av året är waste hours.

WWF som tog initiativet till Earth Hour föreslår att vi skall följa upp med att bli superhjältar. Energirådgivarna ger några enkla råd för att se om sitt hus. Gamla - Ja! Uttjatade - Ja! Genomförda - Knappast!
1. Skriv ut listan
2. Gå från rum till rum
3. Anteckna vad Du inte gjort
4. Gör det senast fredag

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv