Ecodesign - En revolution i det tysta

En EU-aktivitet som inte syns och hörs så mycket men märks (oavsiktlig vits) är Ecodesign. De arbetar med att ställa krav på utrustning som använder energi och för olika ändamål och de har höga ambitioner (se bild nedan).

Bästa sättet att följa vad som händer är att gå in på eceee’s sida där de detaljerat kan redovisa läget för de olika produktgrupperna. Det är också en verksamhet i utveckling och de har nyss tagit en ny arbetsplan där man bl.a. utvidgar till att även jobba med produkter som påverkar vattenanvändningen.

Och man tittar närmare på hur företagens innovationsverksmahet påverkas. Detta belystes vid ett seminarium anordnat av eceee nyligen och där det finns några riktigt spännande och belysande exempel från olika företag.

Det finns några som tydligen hävdar att innovationsverksamheten hämmas av samhällskrav men det blir väl klart i min presentation att det är precis tvärtom?  wink

 

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv