Ecodesign - En revolution i det tysta

En EU-aktivitet som inte syns och hörs så mycket men märks (oavsiktlig vits) är Ecodesign. De arbetar med att ställa krav på utrustning som använder energi och för olika ändamål och de har höga ambitioner (se bild nedan).

Bästa sättet att följa vad som händer är att gå in på eceee’s sida där de detaljerat kan redovisa läget för de olika produktgrupperna. Det är också en verksamhet i utveckling och de har nyss tagit en ny arbetsplan där man bl.a. utvidgar till att även jobba med produkter som påverkar vattenanvändningen.

Och man tittar närmare på hur företagens innovationsverksmahet påverkas. Detta belystes vid ett seminarium anordnat av eceee nyligen och där det finns några riktigt spännande och belysande exempel från olika företag.

Det finns några som tydligen hävdar att innovationsverksamheten hämmas av samhällskrav men det blir väl klart i min presentation att det är precis tvärtom?  wink

 

image

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv