Economics is a moral science not a natural one.

Uttalandet tillskrivs Keynes och återges, exemplifieras och diskuteras i en nyligen utkommen bokKeynes. The Return of the master”, av den brittiske ekonomiprofessorn Robert Skidelsky. Han är också skoningslös i sin kritik av de ekonomiska dogmer som härskat under de senaste decennierna och som i hög grad lett till de kriser vi idag lever med. Han menar att ämnet ekonomi försökt efterlikna naturvetenskaperna, särskilt genom sin fixering till matematiska modellbyggen. Det kan låta så här: “Mainstream economics today, by improving on the maths, and abandoning common sense, is further away from Keynes’s eceonomics than ever.”, (sid 111).

En motrörelse till den dominerande ekonomins inriktning finns i “Behavioural Economics” och ett exempel på detta ges i en annan nyutkommen bok av bl.a. den förre ekonomipristagaren Gerog Akerlof, “Animal Spirits”. Den tar också sin utgångspunkt i Keynes synsätt.

Men även denna beteende-baserade ekonomi tenderar i några fall att kantra över åt naturvetenskap. En av de personer som nämns som möjlig “Nobelpristagare” i år är Ernst Fehr och som förknippas med s.k. Neuroeconomics. I denna diciplin studerar man vad som händer i hjärnan, i olika val- och spelsituationer, bl.a. med hjälp av hjärnröntgen. Meningarna om nyttan av detta går starkt isär. Framförallt har påpekats att om man är intresserad av resultatet så är den biologiska processen ointressant. Såframt man inte vill medicinera fram särskilda beteenden?! The Economist skrev för något år sedan en artikel om Neuroeconomics med den mångtydiga titeln “Do economists need brains?”

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv