Effektivare energi är en strategisk industrigren

Åtminstone i Kina! Där har man pekat ut 7 industriområden som “strategiska” i ett nytt tillväxtprogram:

energy efficiency and environmental protection, information technology, bio-engineering, advanced equipment, new energy, new materials and alternative-fuel vehicles

Som synes ingår även “ny energi” som sannolikt till stor del är förnybar och “alternativa bränslen för fordon”.

Europa och USA kommer obönhörligen att hamna på efterkälken om man inte lyfter sig rejält från dagens nivå. Kommissionären Oettinger har visserligen uttalat sig om en ny målsättning för förnybar energi till 2030 men svävar samtidigt på målet om inställningen till effektivisering. Och de samlade ministrarnas spektakel om effektiviseringsdirektivet visar inte på någon vilja annat än vad avser retoriska figurer.

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv