Effektivisering - varför bry sig?

Jo vi vet att man kan tala sig blÃ¥ för effektivisering men ändÃ¥ pratar människor (mest) om energitillförsel. Det är inte helt onaturligt eftersom de flesta (av oss) förknippar “nytta” med energi och det är svÃ¥rt att mana fram en bild av vilken “nytta” (ljus, kraft eller värme) vi är ute efter. Men ändÃ¥....!?

För det är effektviseringen som är den viktigaste delen av framtidsbygget. Senast visat i en Brittisk studie om energisäkerhetThe Security of UK Energy Futures

The paper points out that improving the UK’s energy efficiency and rolling out demand reduction technologies, particularly in the form of demand-side response services, could help reduce the country’s exposure to risks such as price shocks and energy shortages.

Bilden nedan visar hur grundligt man gÃ¥tt till väga. Men försök inte utläsa hur ur bilden!  wink Man mÃ¥ste gÃ¥ in i rapporten för att förstÃ¥ detaljerna men det kan det vara värt!

Så varför bry sig - Jo det blir både säkrare, billigare och bättre med effektvisering!

wink image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv