Effektivisering är mer än bara billigast

Mark Cooper som är en i USA välkänd “customer advocate” hävdar att fördelarna med effektivisering inte bara har de ekonomiska, som han uppskattar vara c:a 3 gånger bättre än bästa tillförselalternativ, utan har andra fördelar som gör relationen av storleksordningen 13:1. Framförallt väger han in risker och osäkerheter av olika slag, inklusive de genuina osäkerheter som man ibland kallar “The Black Swan” och för vilka bara robusthet är till hjälp. Effektivisering skapar robusthet med automatik!

Så här sammanfattar han:

Traditionally, in resource acquisition proceedings utilities are required to do what a prudent person would. Using the best decision making tools applied to the best available data with the full range of options and possibilities considered, they should choose the least cost resources to provide reliable electricity. In the current environment these core principles should be reaffirmed, but a prudent, integrated, least cost resource plan must
 be hedged against risk,
 maximize options to reduce uncertainty,
 be flexible with respect to outcomes that are, at best, vague and
 be insulated against ignorance of the unknown.

 

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv