Effektivisering befordrar både hälsa och välstånd

IEA har som bekant visat på ett stort antal PLUS-värden (multiple benefits) som hänger samman med energieffektivisering, ett av dessa är hälso- och sociala aspekter. Till skillnad från till exempel industriell produktivitet är detta område svårt att värdera ekonomiskt och kanske ännu svårare att bedöma vem som drar nytta och vem som betalar.

I USA har DOE skisserat en färdplan (road map) för att få bättre grepp om vilka värdena är, var de uppträder och vilka åtgärder som skapar värdena, se exempel i bild 1 nedan.

E4TheFuture gläntar lite på beräkningarna, se också bild 2 nedan där olika typer av hälsoproblem som kan påverkas kunnat visas i 25 olika studier.

Det är naturligtvis skillnad på byggnader i USA och i Sverige eftersom amerikanerna noterar kvoter mellan nytta och kostnad ända upp till 15 ggr finns det anledning att fundera över vad det kan vara hos oss.

High-Level Takeaways
–Most homes treated with EE measures showed occupant health improvements
–A 12-50% reduction in hospital visits resulted from EE (two studies; respiratory issue focus)
–Improvements in resident health and wellbeing are strongest among vulnerable groups: lower income households and residents with pre-existing health conditions
–Gaps exist in research, e.g., tracking healthcare costs related to housing/energy conditions; more robust studies are needed, including comparison groups

Och framförallt finns det anledning att ta in alla sorters PLUS-värden när man skall sätta upp de nya målen för effektvisering. Det finns pengar att hämta, jobb att skapa och industrier att utveckla!

 

 

image
BILD 1
———————-
image
BILD 2

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv