Effektivisering åt alla (borde inte ropen skalla?)

I Storbritannien har man lanserat Green Deal som ett sätt att göra energieffektivisering (i paket) tillgängliga för fler. Metoden är enkel:
1. Man får en bedömning av åtgärder gjord gratis utförd av auktoriserade energieffektiviseringsbedömare
2. Man väljer ett utförande och auktoriserat energieffektiviseringsföretag
3. Man tecknar ett avtal
4. Och betalar i avbetalning via elräkningen

Detta är en variant för att göra energieffektivisering lättare att köpa och få utfört. Engelsmännen använder också vita certifikat som är ett annat sätt, men som också innebär att effektivisering blir tillgängligare.

Nu har Energimyndigheten i sin vishet kommit fram till att vita certifikat inte passar i Sverige, men att de ändå behövs om vi kallar dem frivilliga! På så sätt kan man nämligen tillgodoräkna sig effekten inom ramen för det nya EU-direktivet.

Men då vore det kanske bättre att fundera över det andra brittiska systemet (green deal)!? Om det är frivillighet och flexibilitet som eftersträvas så ger detta system goda möjligheter. Och det finns gott om EnergiEffektiviseringsFöretag som gärna hjälper till.

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv