Effektivisering åt alla (borde inte ropen skalla?)

I Storbritannien har man lanserat Green Deal som ett sätt att göra energieffektivisering (i paket) tillgängliga för fler. Metoden är enkel:
1. Man får en bedömning av åtgärder gjord gratis utförd av auktoriserade energieffektiviseringsbedömare
2. Man väljer ett utförande och auktoriserat energieffektiviseringsföretag
3. Man tecknar ett avtal
4. Och betalar i avbetalning via elräkningen

Detta är en variant för att göra energieffektivisering lättare att köpa och få utfört. Engelsmännen använder också vita certifikat som är ett annat sätt, men som också innebär att effektivisering blir tillgängligare.

Nu har Energimyndigheten i sin vishet kommit fram till att vita certifikat inte passar i Sverige, men att de ändå behövs om vi kallar dem frivilliga! På så sätt kan man nämligen tillgodoräkna sig effekten inom ramen för det nya EU-direktivet.

Men då vore det kanske bättre att fundera över det andra brittiska systemet (green deal)!? Om det är frivillighet och flexibilitet som eftersträvas så ger detta system goda möjligheter. Och det finns gott om EnergiEffektiviseringsFöretag som gärna hjälper till.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv