Effektivisering först och förnybart hack i häl

Det görs nu ett upprop om att göra Europa 100% förnybart till 2050. Och som vanligt börjar kritikerna räkna ut hur många vindkraftaggregat det går på ett kärnkraftverk. Inte sällan är det samma människor som brukar hävda att man måste ha en helhetssyn på energisystemet. Så låt oss ha det då! Omvandlingen innehåller nämligen två steg:
a) Effektivisering
b) Förnybar energi för det som blir kvar.
Och som alltid när man skall röra sig framåt så börjar man med ena foten (effektivisering) och tar sedan den andra (förnybar energi).

I uppropet skriver man så här:

... an economy based on energy efficiency and renewable energy and call on local, regional, national and European leaders to support and advocate a truly sustainable 2050 vision: Leading by example: 100% renewable energy for the European Union

Hur mycket kan man effektivisera? Det finns ett antal studier som gjorts för Europa och där man räknat med effektivisering i olika hög grad. Sådana studier utgår som regel från en uppsättning antaganden om priser för energi, kostnader för effektiviseringsåtgärder och acceptansgrad för att genomföra åtgärderna. De uppföljningsstudier som görs visar ofta att kostanden överskattats grovt. Utvärderingen av det svenska PFE-programmet visar t.ex. att i förhållande till vad man trodde kunde man effektivisera dubbelt så mycket till halva kostnaden!

Så om vi verkligen vill och om vi utnyttjar varje tillfälle under en investeringscykel för byggnader och industri kan vi ta bort hälften av energianvändningen under några decennier utan att förlora något i välfärd. Och eftersom Sverige redan har 50% förnybart i sin energimix så kan vi bli 100% förnybara utan att ens anstränga oss!

Men nu är det sommar och låt oss njuta den förnybart. Solen som strålar över oss och vinden som för oss över sjöar och hav. Vi hörs om några veckor! cool smile

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv