Har man effektivisering i tankarna fordras att man tankar upp för effektvisering

Rubriken är en lam variant av det mycket klatschigare originalet:

“If energy efficiency is the first fuel we have to fuel it first”

De orden kommer från IPEECs direktör Benoit Lebot och yttrades vid IEAs “High Level” konferens om effektvisering vid en diskussion där han ville framhålla behovet av kapacitetsförstärkning Personellt-Institutionellt-Ekonomiskt.

Konferensen var en mycket kraftfull manifestation där både IEAs direktör Fatih Birol och vår svenske minister Ibrahim Baylan helhjärtat uttryckte att den omställning som behövs börjar med en effektivare användning. Något som en serie av IEA rapporter hamrat fast (se bild nedan).
Birol:

Indeed, there is no realistic, or affordable, energy development strategy that is not led by energy efficiency

Baylan:

För att vi ska kunna nå målen i klimatavtalet från Paris så behöver vi lägga allt mer fokus på hur vi använder energi på effektivaste sätt. Och detta behövs över hela världen. Sverige har stor kunskap och erfarenhet inom energieffektivisering, och detta är något som nu efterfrågas.

EEF hade nöjet att få vara med när denna väg mot framtiden stakades ut!

image

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv