Effektivisering i industrin. Jovisst men hur?

Nästa webinarium i serien för DSM University kommer att handla om effektvisering i industrin och ta upp frågorna om hur det går till. Spelar till exempel det Europeiska handelssystemet för utsläppsrätter någon roll? Föreläsare är Christian Stenqvist som utgår från sin doktorsavhandling i ämnet. Så vik en timme på eftermiddagen den 19 oktober! Klicka på länken i rubriken nedan för att registrerar dig!

Energy-intensive industries – energy efficiency policies and evaluations

Date: October 19, 2016
Time: 15h00-16h00 Central European Time (check your local time)

The webinar will review results from academic evaluations of energy efficiency and climate mitigation policies that have targeted energy-intensive industry on EU and Member State level. The EU emissions trading system, by some portrayed as Europe´s flagship policy to tackle climate change, has had little effect in triggering innovative low-carbon solutions. Other policy approaches taken by Member States have centred on site-level energy management practices linked with national incentives and obligations that stimulates industrial energy efficiency as a strategy aiming at multiple objectives. Remarks are also made about policy design and the role of evaluation to foster policy improvements.

Suggested reading: Stenqvist, C. (2013). Industrial energy efficiency improvement - the role of policy and evaluation. Doctoral dissertation. Lund: Lund University.

Speakers for this webinar: Christian Stenqvist

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv