Effektivisering och lönsamhet - a never ending story

Tänk om man hade fått en femma för varje artikel man läst om att det inte är lönsamt att effektivisera!
image

Så därför känns det verkligen befriande att få läsa en som handlar om motsatsen och speciellt om det gåtfulla i att lönsamma åtgärder inte genomförs. Det är ett examensarbete i företagsekonomi och som är lite spretigt men som lyfter fram några väldigt viktiga aspekter på kalkylmetodik och på hur människor fungerar i beslutslägen.

Man kan går rakt på avsnittet 11 där de sammanfattar sina resultat bl.a. med följande formuleringar som visar att begreppen om varför investeringar i effektiviserings är viktiga går bortom det kvartalsekonomiska synsättet om man vill ta ansvar för det kapital man förvaltar (mina kursiveringar):

Paketering av åtgärder för att väldigt lönsamma investeringar skall hjälpa till att finansiera andra nödvändiga investeringar. Paketeringen måste definieras utifrån ett
strategiskt perspektiv och där energikonsulterna måste förmedla risken av att inte göra dessa energibesparingar.

Studenterna förmedlar också en hel del tänkvärda reflektioner över t.ex. kalkylräntebegreppet och om hur kunskap byggs upp och förmedlas. Men nyckelorden torde vara behovet av att ha ett strategiskt synsätt istället för ett fragmenterat.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv