Effektivisering och lönsamhet - a never ending story

Tänk om man hade fått en femma för varje artikel man läst om att det inte är lönsamt att effektivisera!
image

Så därför känns det verkligen befriande att få läsa en som handlar om motsatsen och speciellt om det gåtfulla i att lönsamma åtgärder inte genomförs. Det är ett examensarbete i företagsekonomi och som är lite spretigt men som lyfter fram några väldigt viktiga aspekter på kalkylmetodik och på hur människor fungerar i beslutslägen.

Man kan går rakt på avsnittet 11 där de sammanfattar sina resultat bl.a. med följande formuleringar som visar att begreppen om varför investeringar i effektiviserings är viktiga går bortom det kvartalsekonomiska synsättet om man vill ta ansvar för det kapital man förvaltar (mina kursiveringar):

Paketering av åtgärder för att väldigt lönsamma investeringar skall hjälpa till att finansiera andra nödvändiga investeringar. Paketeringen måste definieras utifrån ett
strategiskt perspektiv och där energikonsulterna måste förmedla risken av att inte göra dessa energibesparingar.

Studenterna förmedlar också en hel del tänkvärda reflektioner över t.ex. kalkylräntebegreppet och om hur kunskap byggs upp och förmedlas. Men nyckelorden torde vara behovet av att ha ett strategiskt synsätt istället för ett fragmenterat.

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv