Effektivisering på avbetalning

“Pay as you save” är en intressant variant på hur man skulle kunna finansiera effektivisering av energianvändningen och som testas på några platser i Storbritannien. Den provas med olika aktörer såsom kommuner, installatörer, fastighetsförvaltare, m.fl. och det skall bli spännande att se resultatet.

Likartade program är på gång i USA men verkar mesta handla om solcellsinstallationer.

Men det var kanske ändå i Sverige det började?! Uppsala Energi hade i början av 90-talet ett program (Willerstöm3339.PDF) för byte till lågenergilampor och där kunderna betalade via elräkningen, se bild nedan. Synd att det avstannade men det kanske går att sparka igång igen?

 

image

Bör skall vara skall (såvitt ej annat framgår av texten)

Uttrycket fälldes av den legendariske elinspektören Georg Ljung i en diskussion om tolkningen av elföreskrifterna. Ett bra rättesnöre i många sammanhang och inte olikt hur en annan oldtimer (från EPRI i USA) sett på energieffektivisering: ” We should use less electricity where we can, so we can use more electricity where we should.

RAP (Regulatory Assistance Project) har länge hävdat och vidhåller att “effektvisering är svaret” men är öppna för att det kan komma fler frågor.

Diskussionen om vad energieffektivisering egentligen skall vara bra för kan dra nytta av de “gamla” mästarnas attityder.

Effektivisera energianvändningen där Du kan så Du kan använda energi där Du måste. (“Bör skall vara skall”)

Läs mer

Månadsindelade arkiv