Effektivisering sätter fart på Europa

Häromdagen presenterade EU sin kampanj “Mission Growth” med undertiteln “Europe at the Lead of the New Industrial Revolution”. Man pekar på sex prioriteringar för att göra Europeisk industri konkurrenskraftig med kvalitet och inte med låga kostnader: Advanced manufacturing technologies, Key Enabling Technologies, Bio-based products, Clean vehicles and vessels, Sustainable construction and raw materials, Smart grids. Flera av områdena är relaterade till effektiviare energianvändning. Och sedan diskuterar man hur marknaderna skall kunna byggas upp (se bild 1 nedan) och vi börjar fatta behovet av att med investeringar i bl.a. energieffektiv teknik/byggnader skapa en hemmamarknad för produkter med exportpotential. Då duger det inte längre att jämra sig över att EUs nya effektiviseringsdirektiv ställer krav.

En illustration till den ekonomiska betydelse av effektivisering både som motor för industri och jobb samt som allmänt välståndsskapande och metod att skapa större energitrygghet får vi i “Renovate Europes” redovisning av hur ekonomin som helhet påverkas (se bild 2 nedan).

image
Bild 1
——————————-
image
Bild 2

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv