Effektiviseringsmäl - vart är Europa på väg?

Vi vet att EU inte klarar 20% effektivisering till 2020. Det har vi Barrosos egna ord på. Och tyvärr är svaret på frågan om vart vi då är på väg att vi irrar omkring utan någon riktig ledning. Det framgår av en översikt och utvärdering som eceee gjort över hur länderna att upp mål för sin effektivisering.

Ländernas argument för att inte ha ett gemensamt bindande mål är vanligen att man vill ha kvar friheten för att vara innovativ och ta hänsyn till sina egna speciella förutsättningar. Hur detta sker i praktiken visas i eceee samanställning av hur varje land gått tillväga. Av den framgår att friheten inte brukats i någon konstruktiv anda utan snarare för att komma undan så lätt som möjligt. Friheten har övergått i ren anarki.

Ämnet kommer med säkerhet att diskuteras ytterligare vid eceee kommande summer study. Det är inte för sent att vara med!

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv