Egna åsikter eller egna fakta

Cass Sunstein skriver en intressant artikel om varför politiska grupperingar kan ha så olika uppfattningar om hur fakta skall tolkas. En fråga som blir ytterligare viktig nu när IPCCs rapporter kommer fram. Han inleder med den kända observationen att alla har rätt till sin egen åsikt men inte till sina egna fakta!  grin

Och ändå! Trots att fakta är där så får vi så olika behandling av dem i samhället. Sunstein går därför till Dan Kahans arbete om “Gruppförnimmelse av vetenskapliga fakta” (cultural cognition of scientific consensus) där han finner stöd för hur grupper hanterar fakta inte beroende på vad de säger utan snarare på vad de innebär för gruppens värderingar.

Detta gör mycket av debatten lättare att förstå men kanske inte att hantera?

Är blockchain något reellt eller bara ett magiskt ord?

I det som vi kallar DSM University har det nu under 4 års lopp producerats nästan 40 webinarier med material som finns inspelat och kan laddas ned med tillhörande publikationer och bilder. Ganska mycket kommer från svenska källor. Kolla gärna!

Men när man går igenom statistiken så finn det ett webinarium som slår alla rekord. Särskilt i nedladdningar och det är det som kallas “Peer-to-peer energy trading using blockchains ”.

Alla andra titlar laddas ned i sakta mak med en typisk ökning av 10-15% per halvår. Men inte det som handlar om blockchain där är vi nu uppe i över 500%! Det är klart att det är kul att ha hittat en vinnare men tanken att det kanske bara är en dagslända trycker på?!


Läs mer

Månadsindelade arkiv