(Fossilfri) ekonomi är att vilja

Om man vill vara föregångare för ett fossilfritt samhälle, med en tillhörande gynnsam ekonomisk utveckling, så finns möjligheterna. Av och till hävdar debattörer att man inte kan. De hänvisar bland annat till den så kallade Porterhypotesen (strict environmental regulations can induce efficiency and encourage innovations that help improve commercial competitiveness) som de hävdar inte gäller.

Men ett sådant synsätt är baserat på att företag alltid är vinstmaximerande och gör optimala val. Porterhypotesen utgå istället från att företag missar möjligheter. Något som ju har kunna visas genom beteendeekonomisk forskning. En förhållandevis ny studie (The Porter Hypothesis at 20: Can Environmental Regulation Enhance Innovation and Competitiveness?) av ämnet skriver:

The Porter Hypothesis was also criticized ... for being incompatible with the assumption that firms are profit maximizing. In other words, why would regulation be needed to encourage firms to adopt profit-increasing innovations? In fact, the Porter Hypothesis is based on the idea that firms often ignore profitable opportunities. Indeed, Porter directly questions the view that firms are always profit-maximizing entities: “The possibility that regulation might act as a spur to innovation arises because the world does not fit the Panglossian belief that firms always make optimal choices.

Så när vi nu vet att människor och företag inte beter sig optimalt så bjuder logiken att vi kan försöka påverka dem att göra annorlunda (och bättre) val än att fortsätta med nedsmutsande verksamhet. Ekonomi (och inte bara politik) är att vilja!

Men det är också viktigt att sådan vilja får uttryck som inte leder fel. Porter har själv givit några exempel i ett föredrag när man firade 20-årsjubileum av hypotesen:

• Expand measurement and benchmarking
• Support research and diffusion of learning
• Simplify regulatory processes and make them less costly, less time consuming, and more transparent
• Pursue consistency and international harmonization of policy
• Harness clusters/collaboration models
• Lengthen time horizons

I Sverige har vi erfarenhet av teknikupphandlingar som ett fungerande och konkurrensbefrämjande innovationsinstrument
IEA har visat med hjälp av lärkurvor att marknadsuppbyggnad (deployment) ger påtagliga genomslag i kostnader och prestanda. Och de har visat att man kan påverka marknader för ny energiteknik på en rad olika sätt.

Så om man inte vill ställa om till fossilfrihet säg det, men skyll inte på att marknaden inte kan förändras!
———————-
PS Olof Palme myntade uttrycket “Politik är att vilja”. Det profanerades senare av nationalekonomen Assar Lindbeck till “Ekonomi är att välja”. Men att välja kan man göra pÃ¥ tvÃ¥ sätt när det gäller ekonomi. Antingen välja bland det som erbjuds mig (som passiv kund) eller välja vad som skall erbjudas (som aktiv och pÃ¥verkande medborgare). I det senare fallet passar det bättre att “vilja”.

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv