Ekonomi som ger resultat.

Det har börjat växa upp flera nätverk som har en mera facetterad syn på ekonomi än den som vanligen använder i diskussioner och som brukar få avrunda bl.a regeringens propositioner med sina krav på “kostnadseffektivitet” och “affärsmässighet”. Ett av dem är New Economics Foundation, NEF, som bl.a ger ut små snabblästa sammanfattningar av kompletterande synsätt. T.ex. på Behavioural economics. I denna finns intressanta exempel på tillämpningar inom “policy-making”.

I Storbritannien finns ett intressant exempel i de effektiviseringsprogrammen sedan 1994. Fram till 2002 lät man “regleringsmyndigheten” sätta upp målet inom ramen för en allmän instruktion om att vara kostnadseffektiv. År 2002 övertogs uppgiften att bestämma villkoren av politikerna själva. Insatserna ökade markant liksom resultatet och kostnadseffektiviteten förbättrades. En förklaring som ges är att mellanhanden (regleringsmyndigheten) lät sig hämmas, för att inte göra fel, och avstod från att ta in andra bedömningar än de som strikt kunde hänföras till en kalkyl. Deras kunskap om ekonomisk psykologi kanske fanns men den kändes svår att hantera i en revision.

Ordet för morgondagen måste vara RE-

För några år sedan sade EU om energieffektvisering att vi måste grundligt “tänka om” när det gäller energieffektvisering och göra den åtgärden till högsta prioritet (fundamentally rethinking energy efficiency). Sedan har det inte blivit särskilt mycket verkstad - tyvärr!

Men behovet av omtänkande (rethinking) blir alltmer akut. The Guardian skriver med utgångspunkt om hur elektronikskrot hamnar i Afrikas fattigaste länder som sopor att “Reduce, reuse, reboot: why electronic recycling must up its game”. Och sätter därmed fingret på en öm punkt, det fullständigt ohållbara i att vi producerar och slänger på det sätt vi gör. Sedan överlåter vi åt andra (fattigare) och åt framtiden att ta hand om “skiten”!  angry

Låt oss gå hem och göra OM och göra rätt! RE-do!

Läs mer

Månadsindelade arkiv