Ekonomi som ger resultat.

Det har börjat växa upp flera nätverk som har en mera facetterad syn på ekonomi än den som vanligen använder i diskussioner och som brukar få avrunda bl.a regeringens propositioner med sina krav på “kostnadseffektivitet” och “affärsmässighet”. Ett av dem är New Economics Foundation, NEF, som bl.a ger ut små snabblästa sammanfattningar av kompletterande synsätt. T.ex. på Behavioural economics. I denna finns intressanta exempel på tillämpningar inom “policy-making”.

I Storbritannien finns ett intressant exempel i de effektiviseringsprogrammen sedan 1994. Fram till 2002 lät man “regleringsmyndigheten” sätta upp målet inom ramen för en allmän instruktion om att vara kostnadseffektiv. År 2002 övertogs uppgiften att bestämma villkoren av politikerna själva. Insatserna ökade markant liksom resultatet och kostnadseffektiviteten förbättrades. En förklaring som ges är att mellanhanden (regleringsmyndigheten) lät sig hämmas, för att inte göra fel, och avstod från att ta in andra bedömningar än de som strikt kunde hänföras till en kalkyl. Deras kunskap om ekonomisk psykologi kanske fanns men den kändes svår att hantera i en revision.

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv