Ekonomisk naivitet

Michael Grubb kritiserar Nicholas Stern för att i sin nya bok ta alltför lättvindigt på behovet av att djupare förstå hur ekonomiska institutioner behöver utvecklas för att klara den globala uppvärmningen. Grubb skriver:

However, Stern does not adequately delve into the fact that too much analysis, modelling and policy is still dominated by the idea that there is a natural ‘least-cost’ energy system, and that market forces would deliver it if we only corrected market failures. This reflects the inbuilt assumptions of neoclassical economics.

Det är samma sorts tänkesätt som våra egna svenska myndigheter, främst Konjunkturinstitutet och Energimyndigheten, för fram. Särskilt i termer av att det inte finns några “marknadsmisslyckanden” som fordrar korrektion. Underförstått att om potentialen för effektivare användning inte realiseras så beror det antingen på att “marknaden” inte vill ha dessa lösningar eller på att samma marknad så småningom kommer att fixa det - bara vänta så får ni se.

Detta synsätt har börjat utmanas runt om i världen och kanske mest tydligt av Världsbanken i deras utvecklingsrapport 2015 där de skriver:

“Economic man” is a fiction, not a reality. Policies that assume that rational decision making will always prevail can go astray in many contexts and may miss opportunities for low-cost, higheffi cacy interventions. Updating the standard assumptions about human decision making is essential to pushing forward the frontier of development

I sitt inledande kapitel visar Världsbanken en alternativ modell som kan ha stor betydelse för att både förstå och kunna utforma styrmedel för effektvisering (se också bild nedan).
This first part of this Report presents a framework for understanding and using recent findings on human decision making
1. (Thinking automatically.) Much of our thinking is automatic, not deliberative.
2. (Thinking socially.) Humans are not autonomous thinkers or decision makers but deeply social animals.
3. (Thinking with mental models.) Individuals do not respond to objective experience but to mental representations of experience constructed from culturally available mental models

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv