El och uthållighet

Den Europeiska organisationen för elföretag, Eurelectric, har tillsammans med sina systerorganisationer i andra världsdelar gjort ett utspel om elens roll i det uthålliga samhället. Den grundläggande bedömningen är att el sperar en stor roll för att åstadkomma uthålliga elsystem. Och att effektivisering är en viktig del för att få resurserna att räcka till. Det låter bra, men när de kommer till var elen skall produceras ser man att nytänkandet är starkt begränsat. De vill ha mera kärnkraft, kraftfull transmission, kolkraft med koldioxidinfångning osv. I denna värld är framtidens system samma som idag - fast STÖRRE!

Just i dagarna har IEA givit ut en bok om förnybar energi och dess möjligheter (Deploying renewables). I den visas tillväxtpotentialer globalt (se figur) och det är inte lite. Särskilt i länder som Kina och Indien men även inom EU. Denna växtkraft kommer, genom marknadens lärkrafter, att göra den små- och medelskaliga elproduktionen baserade på förnybar energi mycket konkurrenskraftig. Därmed är det också mera troligt att framtidens system har karaktären av det som Walt Patterson kallade “a mesh not a broadcasting”. D.v.s. ett nät med flera små inmatningspunkter istället för ett överföringssystem från några stora enheter.

image

En luftig Norgehistoria eller visionärt nytänkande?

Skall Norskt inrikesflyg i framtiden baseras på el “Norway aims for all short-haul flights 100% electric by 2040”?

Det finns substans bakom historien och den norska luftfartsmyndigheten har tagit några inledande steg och beställt ett prototypplan från Slovenien.

IFL Science (I fucking love Science) som ägnar sog åt att skriva populärvetenskapligt är inte helt säkra på att det kan funka och skriver “Electric Aircraft – The Future Of Aviation Or Just Wishful Thinking?

Men idag när alla tidningar luftar sin klimatångest och riktar den särskilt mot flygresorna kan detta vara något att ägna en eller ett par tankar. Inte minst för Sverige som nu rott hem en batterifabrik och som har traditioner inom flygindustrin. Glöm inte att SAS på norska tolkas som “Svenskt Allt Sammen”!  smile

Läs mer

Månadsindelade arkiv