El på väg

Transportsektorn har länge ansetts vara energiomställningens sorgebarn. Fastlåst i fossilberoende för evigt verkar det. Och så helt plötsligt lossnar det. Elfordon och elhybrider finns överallt och både prestanda och priser rakar iväg (åt var sitt håll lyckligtvis, upp respektive ner). I Indien satsar man på en gigantisk teknikupphandling av 10000 elfordon och det kan bryta den trend man där varit rädd för, nämligen att hungern efter den egna bilen skulle låsa in Indien i ett fossilberoende.

Men när det gäller lastbilar är det väl kört (avsiktlig vits)?

Nej plötsligt brakar det till även här. Den amerikanska tillverkaren Cummins lanserar en tung lastbil (klass 7 enligt amerikansk standard) med ren eldrift!

image

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv