Elbilar? Ja tack, men först en miljövänlig elproduktion.

Det skulle vara intressant att summera antalet elbilar i all de studier som nu görs och vill visa att de utgör lösningen på transportsektorns utsläppsproblem. Och att jämföra den summan med världens produktion av fordon. Några som är i färd med att göra det är en organisation som heter Transport & Environment De har gjort en sammanställning av kunskaperna på elfordonssidan i en rapport som de kallar How to avoid an electric shock.

De vill varna för att om EU-kommissionen hoppas att en fordonsflotta byggd på el skall lösa problemet kan det t.o.m.  leda tlll ökade utsläpp om inte:
1) Fordon (av alla slag) också görs “bränslesnåla”
2) Man ser till att elfordonen laddas från förnybar energi i första hand

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv