Eller vore det bättre att inte veta?

En titt i kristallkulan har alltid lockat, men kanske inte i den här? IPCCs sammanfattning av sin rapport visar med all tydlighet man kan önska vilket bevismaterial man har för sina slutsatser och med en skrämmande illustration vad som väntar (se nedan). Som synes har dera bedömningar blivit mera precisa än vid förra tillfället.

Och somliga talar om klimathysteri. I detta fall framfört av en katolsk kardinal som bl.a. hänvisar till Noak och syndafloden! Och han varnar för doemdagsprofetior. Han vill väl ha monopol på dem kan man tänka.

image

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv