Elmarknadsreform i Storbritannien

Öriket i väster har aviserat en reform som har till syfte att locka fram investeringar i koldioxidfri el och säkerställa tillgången på el. Reformen vilar på fyra pelare och de är ganska komplicerat att få en överblick vad gäller hur de olika delarna fungerar tillsammans. Förmodligen är detta, samt publiceringstillfället (strax före jul), förklaringen till att det är sparsamt med kommentarer ännu. Möjligen kan det också bero på att den Brittiska regeringens presentation av innehållet är rörig för att uttrycka det milt. grrr

1. Man skapar en ny variant av inmatningstariff (feed-in-tariffs) som betalar mellanskillnaden mellan marknadspris och kostnad för koldioxid-fri el (både förnybar och kärnkraft!) och slopar de gröna certifikaten, från 2017. Mellanskillnaden kan också tillfalla kunderna om priset är högre än kostnaden.
2. Elproducenter har tidigare varit undantagna från den särskilda klimatavgiften om de varit handlande inom EUs system för utsläppshandel (ETS), men detta upphör.
3. Man sätter en gräns för specifika utsläpp (g kol per kWh) från nya kraftstationer och som innebär att om de eldas med kol behöver de också koldioxidinfångning (CCS)
4. En “kapacitetsmekansim” skall se till att det finns tillräckligt med reservkraft i systemet antingen i form av kraftstationer eller som effektivisering (negawatt)! En intressant variant men otillräckligt beskriven.

Kommentarerna kommer bl.a. från Greenpeace som noterar att inmatningstariffens konstruktion innebär att man kan ge bidrag till kärnkraft och att gränsen för de specifika utsläppen kan innebära att man lockas till att låsa fast sig i dålig teknik.

WWF:s Kommentarer noterar också att stöd till teknik som är (eller borde vara) mogen, såsom kärnkraft, strider mot hela idn med inmatningstarifferna, se bild nedan. Stödet bör avse teknik i utvecklingsfast och i början av sin markandsintroduktion hellre än sådan som är etablerad, men ändå inte kan visa konkurrenskraft.

image

Figur från IEA:s “Deploying Renewables: Principles for Effective Policies- 2008”

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv