11 gånger Polen, 1000 Euro per person, 79 procent lägre och 118 procent av hela importen

image

Klippen kommer från en rapport som givits ut av Tyska Miljöministeriet och undertecknats av ministern. I rapporten sägs att man (kostnadseffektivt) till 2050 kan ha effektiviserat bort 57% av den slutliga energianvändningen, motsvarande 67% av primärenergin och lika mycket av växthusgaserna, i Europa (se tabell nedan).

Både budskapet och avsändaren är tunga. Men man måste också fråga sig om man inte med denna insikt borde sätta fart nu? För rapporten säger också att vi inte klarar målen för 2020! Eller är det som vanligt att 2050 känns så betryggande långt borta att man tänker vila sig ett tag innan man börjar?

Ministerns ord skulle man emellertid vilja höra från flera av hans kollegor. Om orden också följs av handling vill säga:

... I advocate that we commit ourselves to energy efficiency – in order to combat climate change and establish a strong European industry in the growing lead markets of environmental, energy and efficiency technologies.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv