Emissionsminskning av Olympiska proportioner

När Olympiaden invigs i Peking så släpper också The Climate Group en rapport om Kinas roll i det framtida uthålliga samhället. Bilden som målas upp föreställer ett Kina som tar en ledarposition i att utveckla uthållig teknik. I första hand därför att de behöver den själv men också för att världsmarknaden ropar efter den. Rapporten pekar på att den kinesiska omställningen hitintills har varit omfattande ifråga om prestandaförbättringar men att de ändå inte räckt till efter som volymsökningarna varit ännu mer omfattande.

Det skulle vara lätt att avfärda rapporten som ett propagandanummer bland andra om det inte vore för att “The Climate Group” är en sammansättning av många ledande företag i väst och som inte i första hand har Kina som marknad. Deras påpekande är snarast att se som att I-länder och U-länder gemensamt kan tjäna på denna positiva utveckling. Gruppen har tidigare gjort ett antal studier av olika produkter med uthållighetsegenskaper och deras möjliga marknader. Inga som ger radikala nya insikter men sammanställda på ett slagkraftigt sätt och med grafik som ger vissa Aha (!) -insikter.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv