En annan syn på ekonomi och miljö

än den gängse “main-stream” neoklassiska kan man få genom att bekanta sig med PAE (Post-Autistic economics network) som verkar för en pluralistisk syn på ekonomiska frågor. Självklart finner man i deras nyhetsbrev (som man kan prenumerera på gratis) ganska många artiklar om frågor kring uthållighet. I det senaste numret finner man en artikel som i stor utsträckning baseras på frågor om energieffektivisering och som använder en analys av Storbritanniens olika program som underlag för att diskutera hur långt man kan komma med teknikförbättringar. Rekommenderas varmt även om författaren borde läst korrekturet bättre, det snubblas lite i notapparaten!

Och det kan vara värt att notera att PAE är en gruppering som vunnit aktning för sin hållning, också bland flera av dem som de kritiserat.

The Views of 6 Winners of the ?Nobel Prize? for Economics:
“. . . economics has become increasingly an arcane branch of mathematics rather than dealing with real economic problems”, Milton Friedman

?[Economics as taught] in America’s graduate schools… bears testimony to a triumph of ideology over science.? ,Joseph Stiglitz

“Existing economics is a theoretical [meaning mathematical] system which floats in the air and which bears little relation to what happens in the real world”, Ronald Coase

?We live in an uncertain and ever-changing world that is continually evolving in new and novel ways.  Standard theories are of little help in this context.  Attempting to understand economic, political and social change requires a fundamental recasting of the way we think?, Douglass North

?Page after page of professional economic journals are filled with mathematical formulas [?] Year after year economic theorists continue to produce scores of mathematical models and to explore in great detail their formal properties; and the econometricians fit algebraic functions of all possible shapes to essentially the same sets of data?, Wassily Leontief

?Today if you ask a mainstream economist a question about almost any aspect of economic life, the response will be: suppose we model that situation and see what happens?modern mainstream economics consists of little else but examples of this process?, Robert Solow

Nu kan det äntligen sägas

“Hans Nilsson var ansvarig för det banbrytande svenska programmet för effektivare energianvändning vid Nutek på 1990-talet. Hans Nilssons arbete ledde till att prestanda för på marknaden befintliga enheter och komponenter blev avsevärt mer energieffektiva. Hans Nilsson ledde utveckling och genomförande av teknikupphandling för fragmenterade marknader som för kyl-frysskåp, värmepumpar, belysning, HF-don, energieffektiva småhus, fönster m.m. Detta gjorde man genom att bilda beställargrupper från bl.a. allmännyttiga företag och Sveriges kommuner och landsting för att ta fram underlag för upphandling av betydligt mer energieffektiva produkter än vad marknaden erbjöd. Teknikupphandling är numera också känd under namnet innovationsupphandling.”

Ja det är inte mina ord utan priskommittens så det måste vara sant. grin

Och på förekommen anledning så kan jag också berätta vad teknikupphandlingarna gick ut på och vad de resulterade i (redogörelsen på engelska).

Intressant är att metoden nyligen kommit i bruk i Indien! De kan ha låtit sig inspireras av den skrift vi gjorde på IEA kallad “Creating Markets for Energy Technology”.

Sprid gärna materialet!

Läs mer

Månadsindelade arkiv