En annan syn på ekonomi och miljö

än den gängse “main-stream” neoklassiska kan man få genom att bekanta sig med PAE (Post-Autistic economics network) som verkar för en pluralistisk syn på ekonomiska frågor. Självklart finner man i deras nyhetsbrev (som man kan prenumerera på gratis) ganska många artiklar om frågor kring uthållighet. I det senaste numret finner man en artikel som i stor utsträckning baseras på frågor om energieffektivisering och som använder en analys av Storbritanniens olika program som underlag för att diskutera hur långt man kan komma med teknikförbättringar. Rekommenderas varmt även om författaren borde läst korrekturet bättre, det snubblas lite i notapparaten!

Och det kan vara värt att notera att PAE är en gruppering som vunnit aktning för sin hållning, också bland flera av dem som de kritiserat.

The Views of 6 Winners of the ?Nobel Prize? for Economics:
“. . . economics has become increasingly an arcane branch of mathematics rather than dealing with real economic problems”, Milton Friedman

?[Economics as taught] in America’s graduate schools… bears testimony to a triumph of ideology over science.? ,Joseph Stiglitz

“Existing economics is a theoretical [meaning mathematical] system which floats in the air and which bears little relation to what happens in the real world”, Ronald Coase

?We live in an uncertain and ever-changing world that is continually evolving in new and novel ways.  Standard theories are of little help in this context.  Attempting to understand economic, political and social change requires a fundamental recasting of the way we think?, Douglass North

?Page after page of professional economic journals are filled with mathematical formulas [?] Year after year economic theorists continue to produce scores of mathematical models and to explore in great detail their formal properties; and the econometricians fit algebraic functions of all possible shapes to essentially the same sets of data?, Wassily Leontief

?Today if you ask a mainstream economist a question about almost any aspect of economic life, the response will be: suppose we model that situation and see what happens?modern mainstream economics consists of little else but examples of this process?, Robert Solow

Esperanto för innovationer (BAT+)

Alla älskar innovationer men få talar om hur man skall få dem tiil stånd. En viktig förutsättning är att fostra marknaden genom olika slags initiativ (ofta ledda av staten) i det som på engelska kallas för “deployment programmes”. Vi har alla sett sådana programs positiva inverkan på kostnaderna där till exempel solkraft och vindkraft blivit dramatiskt billigare. Programmen kritiseras ofta av en viss typ av ekonomer som hävdar att ingreppen är “marknadsskadliga” och naturligtvis av dem som tjänar pengar på den gamla föråldrade tekniken. Men det är sånt man får stå ut med.

Ett internationellt forskningssamarbete (IDDRI), som visat att man inte bara kan klara utan även överträffa 2-gradersmålet genom att kicka igång mera “deployment” i internationellt samarbete, skriver i sin vägledning (policy brief) inför 2018:

The diffusion of key emerging low-carbon technologies should strongly accelerate. This requires an early scale-up of international collaboration on innovation and targeted policy incentives

IEA DSM University har samlat lite material om detta (med tonvikt på teknikupphandlingar) i “How to make the best technology even better, BAT becomes BAT+”. Där finns också en kortare skrift på samma tema.

Man skulle kunna hoppas att Sverige tog upp denna tråd när man är värd för CEM-mötet senare i år men det är nog att hoppas för mycket. Är det någonstans i världen som de “traditionella ekonomerna” har stort inflytande så är det hos oss.

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv