En avstickare till Biomassburg på semestern

För något år sedan formligen haglade det med färdplaner (roadmaps) för Europas energiframtid. För att illustrera teserna om en möjlig uthållig energiframtid gjorde en arkitektbyrå en ny Europa-karta, kallad Eneropa, som visade hur man kunde utnyttja de olika regionernas fördelar. Regioner som kallades bland annat Biomassburg, Geothermalia, Solaria, Isles of Wind och Tidal States. Dessa bands sedan samman med starka nät för främst transmission av el.

Kul idé och spännande presentation där en av upphovsmännen säger att “Megalomania is a standard part of our repertoire”. Det tråkiga är att man inte låter hela bygget vila på en stabil grund av det mera lättillgängliga materialet Energoeffectivia. Ett material som finns överallt i hela regionen och är så billigt att det negativa kostnader! Det gör resan till Biomassenburg och de andra platserna billigare och säkrare.

PS För den som undrar är det vi känner som Sverige en del av Norra Hydropien (se här)

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv