En dyster rapport full av hopp

Så kan man se IPCC WG2s rapport om konsekvenserna av klimatförändringarna.

Dyster därför att den visar upp en mycket hotfull bild av vad som händer om den pågående klimatförsämringen inte bromsas. Som The Guardian säger innebär det ett hot mot säkerhet, livsmedelsförsörjning och mänskligheten som helhet!

Full av hopp eftersom den också säger att vi (mänskligheten) kan stoppa försämringarna så att de inte blir så mycket värre än vad de redan är. Men då måste vi agera samfällt och snabbt!

Som vanligt är IPCCs rapporter rena underverken i pedagogik och det gäller inte minst illustrationerna. Som till exempel bild 1 nedan vilken visar hur olika arter kan hinna med att flytta undan i tid vid olika nivåer av uppvärmning. För vissa är det inte ens möjligt!

Eller den från huvudrapportens tekniska sammanfattning (bild 2) som visar hur fattiga och underpriviligierade drabbas hårdast av klimatförändringarna.

Om man skall klaga på något i rapporterna så är det att man inte talar om temperaturnivåer av det förklarliga skälet att genomsnittlig ökning för klotet har väldigt varierad geografisk fördelning. Man talar om istället om RCP (Representative Carbon Pathway) vilket är lite kryptiskt innan man hittar förklaringen.

För Europas del visar rapporten att våra mest påtagliga problem kommer att handla om vatten till följd av översvämningar och tillgång samt om temperaturer vanligen i samband med värmeböljor.

Men som sagt det behöver inte bli så mycket värre än det redan blivit. Dock fordras snabba och bestämda krafttag från våra beslutsfattare. Och vi måste samarbeta - inte sitta och jämra oss i sällskap med klimatförnekare och EU-motståndare.

image
Bild 1
————————————
image
Bild 2

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv