En kraftfull EU-satsning för bioteknik på gång

EU har pekat ut sex teknikområden för specialsatsningar som “lead markets” och där man hoppas på att Europa skall kunna ta ett försprång. Ett av dem är “bio-based products” vilket innefattar energi men även råvaror till kemiindustrin där avsikten är att höja andelen förnybart ordentligt.

Nu känner man att USA är på samma spår och dessutom före, men hoppas kunna komma ikapp och gå om som en följd av satsningar som skall aviseras mera i detalj senare i år.

Nu finns inte effektivisering på listan av de sex utom som komponent i uthålliga byggnader men det vore nog värt att fundera över om samma sorts konkurrens kan spåras och bemötas även här? Kanske inte i första hand enbart med USA utan även t.ex. Kina och Indien?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv