En kraftfull EU-satsning för bioteknik på gång

EU har pekat ut sex teknikområden för specialsatsningar som “lead markets” och där man hoppas på att Europa skall kunna ta ett försprång. Ett av dem är “bio-based products” vilket innefattar energi men även råvaror till kemiindustrin där avsikten är att höja andelen förnybart ordentligt.

Nu känner man att USA är på samma spår och dessutom före, men hoppas kunna komma ikapp och gå om som en följd av satsningar som skall aviseras mera i detalj senare i år.

Nu finns inte effektivisering på listan av de sex utom som komponent i uthålliga byggnader men det vore nog värt att fundera över om samma sorts konkurrens kan spåras och bemötas även här? Kanske inte i första hand enbart med USA utan även t.ex. Kina och Indien?

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv